Bel ons

+31 418 680 680

Shadow Remover Sterke Graffiti schaduw verwijderaar

Shadowremover Strong is een pastareiniger op basis van natriumhypochloriet voor het verwijderen van achtergebleven graffiti na het gebruik van graffiti verwijderaars. Een uiterst krachtige graffiti schaduw verwijderaar. 

Op voorraad
Nog %1 beschikbaar
SKU
57698
Vanaf € 256,98
plus verzendkosten
Exclusief belastingen

PRODUCTOMSCHRIJVING

Shadow Remover Strong is een zeer sterke pasteuze verwijderaar voor graffiti schaduwen. Schaduwen blijven vaak achter na het verwijderen van graffiti, voornamelijk op poreuze ondergronden zoals metselwerk en beton.
Deze graffiti schaduw verwijderaar is ontwikkeld voor het verwijderen en ontkleuren van de meest hardnekkige graffiti schaduwen. Het product bevat onder andere natriumhypochloriet (bleek) en heeft daardoor een sterk blekende/ontkleurende werking.

TOEPASSING

Shadow Remover Strong is toepasbaar op alle ondergronden die bestand zijn tegen verbleking zoals beton, steen, vele soorten natuursteen en sommige kunststoffen.
Zeer sterk graffiti schaduw verwijderaar, zet altijd een proefstuk om zeker te weten dat de ondergrond niet wordt aangetast.
Shadow Remover Strong kan metalen ondergronden aantasten.

EIGENSCHAPPEN

• Verwijdert snel en effectief graffiti schaduwen
• Blekende werking op pigmenten
• Geschikt voor gebruik op vele soorten ondergronden en in het bijzonder voor natuursteen

VERPAKKING

1 en 5 liter.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Breng Shadow Remover Strong onverdund aan op de ondergrond met een kwast of chemisch resistente borstel in een dikke laag.
2. Laat het product enkele minuten inwerken en spuit daarna de schaduwen weg met gepaste druk en heet water (40-90°C).
3. Bij onvoldoende resultaat het product 4 uur tot enkele dagen laten inwerken. Dek af met een plastic folie om uitdrogen te voorkomen.

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Shadow Remover Strong is in alle droge weersomstandigheden te gebruiken.

THEORETISCH VERBRUIK

1 m2 per liter afhankelijk van de ondergrond en de aard van de schaduw.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Let op: omdat het product bleek bevat is de houdbaarheid ongeveer 6 – 12 maanden. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Kan ernstige brandwonden en permanent oogletsel veroorzaken. Voorkom ten alle tijden huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Spoel bij contact met de huid of ogen direct na met veel water. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.

1 m2 per liter afhankelijk van de ondergrond en de aard van de schaduw.